מחברות קדמה למגדר

ב'מחברות קדמה למגדר'  כללנו 19 מערכי שיעור עם אג'נדה מגדרית, שמיועדים למורות/ים
בבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים.
אנחנו מאמינות שאפשר וצריך לחנך לשוויון מגדרי בכל יום, וללמד מגדר בכל שיעור: בחשבון ובלשון, בתנ"ך ובספרות, במדעים ובספורט. ולא רק ללמד, אלא לעשות שוויון מגדרי – על קירות בית הספר, בהפסקות, בשיח הכיתתי, בטיולים, בטקסים, בימי ספורט ובכל פעילות של בית הספר.
התכנים מגוונים, אך המטרות זהות: לשאול שאלות ולבקר את אי השוויון בין נשים וגברים, להעלות למודעות את הפער המגדרי ואת השלכותיו בתחומים השונים, לחשוב על דרכי פעולה לתיקון המצב, ולהכיר דמויות של נשים שמשפיעות ומעצבות את תרבותנו, נשים שפועלות ונאבקות במציאות לא שוויונית.

מחברות קדמה למגדר: מערכי שיעור עם אג'נדה