ספר החברה הערבית בישראל – שנתון סטטיסטי

נתונים סטטיסטיים ומחקרים על החברה הערבית בישראל בסדרת ספרים. קישור לאתר